preskoči na sadržaj
vijesti

ŠKOLA U PRIRODI

Obavijest Povjerenstva četvrtih razreda za odabir ponuda prema Javnom pozivu broj 1 (ŠKOLA U PRIRODI)
Obavještavamo Vas da se dana  8.11. 2018. u 17 h održao sastanak Povjerenstva za odabir ponuda za Javni poziv broj 1 (Škola u prirodi). Nakon otvaranja pristiglih ponuda, Povjerenstvo je jednoglasno odabralo tri ponude (koje zadovoljavaju sve uvjete Javnog poziva), a  koje će predstaviti svim roditeljima na roditeljskom sastanku za četvrte razrede 20. studenoga 2018. u 17 h. Tada će roditelji većinom glasova odabrati agenciju koja će realizirati traženi program putovanja.
Odabrane su ponude sljedećih agencija:
VIA MAGNIFICA D.O.O. , ZABOK
SPEKTAR PUTOVANJA D.O.O. ,                                                                        ZAGREB
PUTNIČKA AGENCIJA "EKLATA", SPLIT
  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar Beluhan  datum: 11. 11. 2018. 12:32

Natječaj

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/2018.) Osnovna škola Pušća, Zagorska 2, 10294 Donja Pušća, raspisuje

NATJEČAJ
za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva

  1. Psiholog/ica ili socijalni pedagog/ica – na određeno-puno radno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 47/96 i 56/01).

Natječaj se odnosi na prijam pripravnika kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“. U školskim ustanovama mjeru pripravništva mogu koristiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljavaju.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti: životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane isprave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.  

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: 

POVEZNICA

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole Osnovna škola Pušća, Zagorska 2, 10294 Donja Pušća s obveznom naznakom „Za natječaj – stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem web stranice Škole. Slanjem prijave na natječaj kandidati daju izričitu privolu za korištenje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja te objavu na web stranici škole imena kandidata koji je izabran. 

Datum objave natječaja: 7.11.2018.

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar Beluhan  datum: 7. 11. 2018. 04:56

Dani kruha

Običaji i tradicija zagorskog kraja

 

Tema: med i pekmezi

Foto-galerija

 

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar Beluhan  datum: 29. 10. 2018. 13:36

JAVNI POZIV - MATURALAC Vijest ima dokument u privitku

Napomena: Ponude se šalju u zatvorenim omotnicama s oznakom: "JAVNI POZIV - NE OTVARAJ"

Klik na "opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar Beluhan  datum: 26. 10. 2018. 11:10

Županijsko natjecanje u krosu

U OŠ Bedenica održano je Županijsko natjecanje u krosu.
Postigli smo lijepe rezultate, uživali trčeći u prirodi, druženju sa ostalih 350 učenika iz raznih škola Zagrebačke županije.
Sportski pozdrav!
  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar Beluhan  datum: 25. 10. 2018. 08:45

JAVNI POZIV - ŠKOLA U PRIRODI Vijest ima dokument u privitku

Napomena: Ponude se šalju u zatvorenim omotnicama s oznakom: "JAVNI POZIV - NE OTVARAJ"

Klik na "opširnije".

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar Beluhan  datum: 23. 10. 2018. 11:49

Erasmus+

Dragi učenici i roditelji!

Osnovna škola Pušća već je šestu godinu uključena u različite međunarodne projekte u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. Ove školske godine (2018./2019.) Erasmus tim sudjeluje u tri nova projekta.

Projekt radnog naslova „Holistic approach to health and well-being at school“ (Be Well) traje dvije godine, a cilj projekta je razvijanje metoda i strategija kako smanjiti stres u svakodnevnom radu i životu, kako učitelja, tako i učenika. Aktivnosti projekta usmjerene su na razvijanje odlučnosti i hrabrosti u prihvaćanju činjenice da smo sami odgovorni za vlastito mentalno i emocionalno zdravlje. Zemlje koje sudjeluju u ovom projektu su Finska, Austrija, Portugal i Hrvatska.

Projekt „LEARNING WITH THE 3CS: Boosting pupils’ technological and entrepreneurial skills through creativity, communication and collaboration (CCC) također traje dvije godine, a zemlje sudionice su Engleska, Latvija, Poljska, Turska i Hrvatska. Ključni ciljevi projekta su povećanje razine ambicija i očekivanja, uključivanje učenika s poteškoćama u razvoju, poboljšanje vještina učenja stranih jezika, te razvijanje vještina komunikacije, kreativnosti i suradnje. Ciljevi se sprovode kroz različite aktivnosti kao što su susreti i radionice, različite tjelesne aktivnosti, glazba, ples, pjesma, sportske aktivnosti i likovne radionice. Učenici imaju mogućnost usvojiti vještine rada u multikulturalnom timu.

Ciljevi trećeg projekta radnog naslova Learning Differently“ (LD5) su poboljšati učeničke čitalačke i pisane sposobnosti, povećati razinu profesionalne kompetencije učitelja, omogućiti razvoj učenika različitih socijalnih i kulturoloških pozadina, razumjeti vlastite kulture, jezik i način razmišljanja ostalih zemalja sudionica – Poljske, Litve, Rumunjske, Bugarske i Hrvatske.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Svi projekti namijenjeni su učenicima 5. do 8. razreda.

Učenici, članovi Erasmus tima, ovisno o svome doprinosu u realizaciji projektnih aktivnosti, imat će priliku i otputovati u većinu od navedenih zemalja.

Erasmusovci

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar Beluhan  datum: 27. 9. 2018. 12:55
» Arhiva naših vijesti    
 


E-dnevnik

e-Dnevnik za učenike:

e-Dnevnik za učitelje:


 
OŠ Pušća PŠ Pavla Štoosa
7.55-8.40 8.00-8.45
8.45-9.30 8.50-9.35
9.40-10.25 9.45-10.30
10.40-11.25 10.40-11.25
11.30-12.15 11.30-12.15
12.20-13.05 12.20-13.05
13.10-13.55 13.10-13.55
14.00-14.45  
14.50-15.35  
15.40-16.25  

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji


Korisni linkovi

 


Učilica


Hlapićev portal


Wiki-dveri


FKVKZ


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju