preskoči na sadržaj
vijesti

Objava natječaja

Na mrežnim stranicama  OŠ Pušća s danom 11. listopada 2018. do 19. listopada 2018. objavljuje se sljedeći natječaj:

 

     Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17, 68/18.) OSNOVNA ŠKOLA PUŠĆA, 10294 Donja Pušća, Zagorska 2 , raspisuje

 

N A T J E Č A J    Z A

 

  1. Učitelja/icu povijesti– 1  izvršitelja/ice, za 12 sati tjedno na neodređeno-nepuno radno vrijeme.

UVJETI: Kandidati moraju ispunjavati uvjete članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12.,86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17.) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 47/96 i 56/01).

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti: životopis, presliku domovnice, preslika rodnog lista, dokaz o stručnoj spremi (preslika valjane isparave kojom se dokazuje vrsta i stupanj stručne spreme), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja, potvrdu o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidati koji imaju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su uz prijavu pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o statusu/pravu na koje se pozivaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (N.N. 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

POVEZNICA

Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole OSNOVNA ŠKOLA PUŠĆA, Zagorska 2, 10294 Donja Pušća s obveznom naznakom

 „Za natječaj“.

Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Datum objave natječaja: 11. listopada 2018.

 

KLASA: 112-02/18-01/64

URBROJ: 238/24-38-18-03 

           

 

                                                           RAVNATELJ OŠ PUŠĆA

                                                           Arsen Šarunić dipl. ing. el.

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar Beluhan  datum: 11. 10. 2018. 09:10

Erasmus+

Dragi učenici i roditelji!

Osnovna škola Pušća već je šestu godinu uključena u različite međunarodne projekte u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. Ove školske godine (2018./2019.) Erasmus tim sudjeluje u tri nova projekta.

Projekt radnog naslova „Holistic approach to health and well-being at school“ (Be Well) traje dvije godine, a cilj projekta je razvijanje metoda i strategija kako smanjiti stres u svakodnevnom radu i životu, kako učitelja, tako i učenika. Aktivnosti projekta usmjerene su na razvijanje odlučnosti i hrabrosti u prihvaćanju činjenice da smo sami odgovorni za vlastito mentalno i emocionalno zdravlje. Zemlje koje sudjeluju u ovom projektu su Finska, Austrija, Portugal i Hrvatska.

Projekt „LEARNING WITH THE 3CS: Boosting pupils’ technological and entrepreneurial skills through creativity, communication and collaboration (CCC) također traje dvije godine, a zemlje sudionice su Engleska, Latvija, Poljska, Turska i Hrvatska. Ključni ciljevi projekta su povećanje razine ambicija i očekivanja, uključivanje učenika s poteškoćama u razvoju, poboljšanje vještina učenja stranih jezika, te razvijanje vještina komunikacije, kreativnosti i suradnje. Ciljevi se sprovode kroz različite aktivnosti kao što su susreti i radionice, različite tjelesne aktivnosti, glazba, ples, pjesma, sportske aktivnosti i likovne radionice. Učenici imaju mogućnost usvojiti vještine rada u multikulturalnom timu.

Ciljevi trećeg projekta radnog naslova Learning Differently“ (LD5) su poboljšati učeničke čitalačke i pisane sposobnosti, povećati razinu profesionalne kompetencije učitelja, omogućiti razvoj učenika različitih socijalnih i kulturoloških pozadina, razumjeti vlastite kulture, jezik i način razmišljanja ostalih zemalja sudionica – Poljske, Litve, Rumunjske, Bugarske i Hrvatske.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Svi projekti namijenjeni su učenicima 5. do 8. razreda.

Učenici, članovi Erasmus tima, ovisno o svome doprinosu u realizaciji projektnih aktivnosti, imat će priliku i otputovati u većinu od navedenih zemalja.

Erasmusovci

  :: opširnije :: 


objavio: Ana Hribar Beluhan  datum: 27. 9. 2018. 12:55
» Arhiva naših vijesti    
 


E-dnevnik

e-Dnevnik za učenike:

e-Dnevnik za učitelje:


 
OŠ Pušća PŠ Pavla Štoosa
7.55-8.40 8.00-8.45
8.45-9.30 8.50-9.35
9.40-10.25 9.45-10.30
10.40-11.25 10.40-11.25
11.30-12.15 11.30-12.15
12.20-13.05 12.20-13.05
13.10-13.55 13.10-13.55
14.00-14.45  
14.50-15.35  
15.40-16.25  

Kalendar
« Veljača 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


Korisni linkovi

 


Učilica


Hlapićev portal


Wiki-dveri


FKVKZ


Arhiva dokumenata
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: 400
preskoči na navigaciju